KUNSTKRING HENRI JONAS
KUNSTKRING HENRI JONAS
Ga naar de inhoud
Expositie in Cultuurhuis Meerssen.
Maandelijkse bijeenkomsten
Kunstkring Henri Jonas organiseert maandelijks bijeenkomsten waarbij lezingen worden gehouden en waar eigen werkstukken worden getoond en besproken. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan culturele activiteiten in de regio die het bezoeken waard zijn. Deze vorm van cultuureducatie beoogt het artistieke niveau van de leden te verhogen.
Lid worden van de Kunstkring
Ook lid worden van Kunstkring Henri Jonas? Hieronder de toegangsregels zoals die in het huishoudelijk reglement zijn opgenomen:

Toelatingsregels nieuw Lid Kunstkring Henri Jonas


 
De procedure is als volgt:
 
Aanvrager van lidmaatschap dient een verzoek in bij het bestuur van de kunstkring met de volgende gegevens:
 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Website of andere media waar eventueel werk bekeken kan worden.
 • Eventueel gevolgde cursus of opleiding op artistiek gebied.

De toelatingscommissie, bestaande uit 2 of 3 personen, zal de aanvrager verzoeken om enkele werken op een door de toelatingscommissie gekozen locatie te komen brengen ter beoordeling van zijn/haar werk.

De toelatingscommissie
De toelatingscommissie bestaat uit leden van de Kunstkring. Een lid dat een bekende/aandrager is van de aanvrager zal hier niet aan deelnemen. Deze commissie, bestaande uit leden van de Kunstkring, brengt een schriftelijk advies uit aan het bestuur. Het bestuur zal de aanvrager daarna zo spoedig mogelijk informeren over de uitkomst van de beoordeling.
 
De toelatingscommissie kan een van de volgende adviezen geven:
 
 • Positief
 • Positief onder voorbehoud met een duidelijke omschrijving
 • Wordt voorlopig niet toegelaten met een duidelijke reden en periode waarna een nieuwe beoordeling volgt.
 • Negatief met redenen
     

Indien er een positief advies is uitgebracht wordt de aanvrager adspirant-lid. Dit betekent dat er als adspirant-lid een half jaar aan
interne activiteiten van de kunstkring kan meegedaan worden.
 
 • Indien er een positief advies wordt uitgebracht, ontvangt het adspirant-lid meteen een uitnodiging om aan de eerstkomende vergadering deel te nemen.
 • In de eerste vergadering waaraan wordt deelgenomen, stelt het adspirant-lid zich voor en presenteert enkele werken waarbij hij/zij uitleg geeft.
 • In het eerste halfjaar dient dat regelmatig te gebeuren zodat de huidige leden een goed beeld krijgen van zijn/haar werk.
 • Na dit halfjaar kan het adspirant-lid een definitief besluit nemen om wel of niet lid te worden.
 • In een anonieme schriftelijke stemming krijgen ook de reeds zittende leden de gelegenheid om aan te geven of men het adspirant-lid als lid wil toelaten of niet.
 • Als het adspirant-lid vast lid wordt, dan kan hij/zij  aan alle interne- en externe activiteiten deelnemen en is hij/zij ook contributie verschuldigd.
Jaarlijkse Kunstmarkt in Centrum Valkenburg.
Terug naar de inhoud